ZZPS » Aktualności » Komunikat organizacyjny Wydziału Rozgrywek ZZPS w sprawie zmian terminów rozgrywania zawodów przez Kluby Sportowe ZZPS.

Komunikat organizacyjny Wydziału Rozgrywek ZZPS w sprawie zmian terminów rozgrywania zawodów przez Kluby Sportowe ZZPS.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłościami dotyczącymi naruszania zasad wynikających z regulaminów rozgrywek oraz komunikatów WR-ZZPS związanych z zachowaniem niezbędnych formalności jeśli chodzi o zmiany terminów niektórych zawodów przez Kluby Sportowe, Wydział Rozgrywek w porozumieniu z Zarządem ZZPS przypomina i wydaje decyzję w sprawie obowiązku spełnienia niżej wymienionych wrunków, w przypadku konieczności przełożenia (zmiany terminu) rozgrywania meczu lub turnieju:


1. Klub Sportowy zainteresowany zmianą terminu zawodów ma obowiązek przesłać do Wydziału Rozgrywek na minimum 7 dni przed zaplanowaną przez WR-ZZPS datą rozegrania zawodów wynikającą z terminarza gier w formie papierowej lub elektronicznej prośbę o zgodę na przełożenie meczu lub turnieju z koniecznością podania zasadnego powodu zmiany terminu, zgodą zainteresowanych innych Klubów Sportowych oraz wskazaniem proponwanego, nowego terminu, z uwzględnieniem zasady, iż przełożone zawody rozegrane będą w ciągu 14 dni od ustalonej daty w terminarzu WR-ZZPS. 

2. Podanie musi wpłynąć do WR-ZZPS na minimum 7 dni przed zaplanowanymi terminarzem zawodami, w przeciwnym razie nie będzie rozpatrywane!

3. Zaineresowane Kluby Sportowe muszą uzyskać pisemną zgodę z Wydziału Rozgrwek na zmianę terminu zawodów!

4. Wydział Rozgrywek nie wyrazi zgody na zmianę terminu zawodów, jeżeli dotyczyć to będzie dwóch ostatnich kolejek eliminacyjnych lub finałowych terminarza gier danej kategorii wiekowej!

 

                                                                                                                                                        Przewodniczący

Wydziału Rozgrywek ZZPS

  Wojciech KlęskNewsletter

Będziesz otrzymywał na swoją skrzynkę najnowsze wieści ze świata zachodniopomorskiej siatkówki.

x24.video

Partnerzy

enea Espadon

Ośrodki Szkolenia Mistrzostwa Sportowego PZPS w ZZPS

SMS Police SMS Świnoujście

Strony poświęcone siatkówceSzczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej
Kalendarz