ZZPS » Zarząd i Komisja Rewizyjna ZZPS » Zebranie wyjazdowe Zarządu ZZPS w dniu 21 grudnia 2015 roku, Goleniów.

Zebranie wyjazdowe Zarządu ZZPS w dniu 21 grudnia 2015 roku, Goleniów.

Porządek posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej 21.12.2015 - Goleniów (projekt).

 


 

  1. Przywitanie uczestników zebrania, przedstawienie projektu porządku zebrania - Janusz Kamiński

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu ZZPS z dnia 28.09.2015 roku.

  3. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej ZZPS za IV kwartał 2015 r., saldo bankowe, zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS, wystawców faktur oraz informacja bieżąca o wystawionych fakturach przez ZZPS. Informacja o wykorzystanych środkach finansowych przez kluby ZZPS wynikające z pkt. rywalizacji sportowej za rok 2014 . Informacja o wykonaniu zobowiązania o spisaniu kwot nieściągalnych z klubów ZZPS za lata 2011 i starsze. Informacja o funkcjonowaniu Delegatury ZZPS w Koszalinie - Jerzy Źalejko  

  4. Wydział Rozgrywek: Informacja,  w zakresie rozgrywek ZZPS 2015/16 oraz rejestracji elektronicznej zawodników i zawodniczek w systemie PZPS. Sprawy bieżącego funkcjonowania WR-ZZPS, informacja wstępna dotycząca przygotowania ofert do organizacji rozgrywek finałowych ZZPS we wszystkich kategoriach wiekowych  sezonu 2015/16 - Jacek M. Plewnia

  5. Wydział Szkolenia: Informacja o podsumowaniu centralnym programu Kinder+Sport PZPS, informacja o udziale przedstawicieli ZZPS w II Kongresie Siatkówki Młodzieżowej PZPS. Wstępny kalendarz działań związanych z mini siatkówką w 2016 roku (Zachodniopomorskie Mini Volley 2016, Kinder+ Sport 2016), szkolenia trenerów i instruktorów - Zdzisław Gogol oraz Marek Irek

  6. Wprowadzenie oraz dyskusja w zakresie organizacji Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów ZZPS na kadencję 2016-2020 w tym wymagalnych zmian statutowych w statucie ZZPS, klucz wyborczy, termin, miejsce zgromadzenia - Marek Irek

  7. Wydział Sędziowski: Informacja na temat bieżącej pracy Wydziału i współpracy z Wydziałem Rozgrywek - Jarosław Makowski

  8. Sprawy różne i wniesione

- odznaki honorowe PZPS 

- okolicznościowe spotkanie noworoczne 30.12.2015 (mecz, Trenerzy vs Sędziowie)

 

     9.  Zakończenie zebrania, ustalenie kolejnego terminu statutowego posiedzenia Zarządu ZZPS.

 

 

 

 

(-) Jacek M. Plewnia  

 Newsletter

Będziesz otrzymywał na swoją skrzynkę najnowsze wieści ze świata zachodniopomorskiej siatkówki.

Partnerzy

enea Espadon

Ośrodki Szkolenia Mistrzostwa Sportowego PZPS w ZZPS

SMS Police SMS Świnoujście

Strony poświęcone siatkówceSzczecińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej
Kalendarz